W Warsztacie odbywają się regularne spotkania z psychologiem. Przyjmują one formę spotkań indywidualnych, dopasowanych do potrzeb uczestników oraz warsztatów grupowych, podczas których Uczestnicy poznają i nabywają wiedzę i umiejętności
z zakresu życia społecznego i funkcjonowania zawodowego. Spotkania z psychologiem mają na celu zapewnić rozwój osobisty i zawodowy uczestników.