Jest to pracownia, w której uczestnicy uczą się wyrażać siebie i swoje emocje, myśli, patrzenie – poprzez sztuki plastyczne.

Uczestnicy rozwijają i usprawniają motorykę manualną i wyobraźnię, ale także koncentrację, precyzję, wytrwałość i dążenie do celu. Pobudzają kreatywność poprzez szukanie i dobór kolorów, faktur, kształtów, różnych rozwiązań. . Dzięki terapii zajęciowej uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą posiadane zdolności manualne i nabywają nowe umiejętności.