Uczestnicy nabywają tutaj umiejętności z zakresu obsługi aparatu cyfrowego. Poprzez fotografowanie zajęcia w pracowni wzmacniają rozwój intelektualny. Poszerzają wiedzę na temat otaczającego nas świata, wspomagają rozwój indywidualnych możliwości, pobudzają zmysły oraz postrzeganie wzrokowe i twórcze otaczającej rzeczywistości.