W tej pracowni doskonalimy podstawowe techniki szkolne (pisanie, czytanie, liczenie) – rozwijamy kompetencje społeczne i kształtujemy umiejętności konieczne w codziennym funkcjonowaniu (odczytywania wskazań zegara, naukę posługiwania się pieniędzmi, wykorzystania telefonu itp.)