Wyposażona jest w podstawowe narzędzia stolarskie oraz elektronarzędzia. Uczestnicy poznają narzędzia, uczą się zasad ich działania i bezpieczeństwa pracy zgodnie z warunkami BHP. W ramach tej pracowni uczestnicy wykonują szereg czynności związanych z majsterkowaniem oraz pracą w drewnie. Uczestnicy podczas pracy rozwijają sprawności manualne, kształtują wyobraźnię i orientację przestrzenną, ćwiczą koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo – ruchową.