Muzykoterapia to jedna z form psychoterapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Muzyka oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia.

Muzyka redukuje trudności, ułatwia współpracę, nawiązanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocje, daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętności koncentracji. Nawet osoby z głębokim upośledzeniem potrafią rozpoznać muzykę, którą lubią.