Pracownia rękodzieła pozwala na rozwijanie umiejętności w wielu płaszczyznach takich jak: tkactwo, krawiectwo, malarstwo, decoupage, dekoratorstwo i wiele innych technik artystycznych poprzez kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów. Zajęcia w pracowni rękodzieła artystycznego dzięki swojej różnorodności pozwalają na nabycie i rozwój nowych umiejętności.
W ramach zajęć rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, są wyzwolone zainteresowania artystyczne.