Plan pracy pracowni stolarskiej obejmuje czynności związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności samoobsługowych i zawodowych. Uczestnicy poznają techniki obróbki drewna, jak również nabywają umiejętności posługiwania się różnego rodzaju narzędziami ręcznymi i elektrycznymi (wiertarka, pilarka, szlifierka…). Jest to nauka konkretnych czynności, które w przyszłości uczestnik może wykonywać w miejscu pracy.