Zajęcia w pracowni komputerowej dostarczają uczestnikom niezbędnej wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych,takich jak ksero, drukarka czy skaner oraz multimedialnych. Ponadto podopieczni nabywają umiejętności bezpiecznej pracy z komputerem, uczą się obsługi podstawowych programów komputerowych i korzystania z sieci Internet. Poznawanie i pogłębianie wiedzy o komputerach, oraz kształtowanie sprawności manualnej następuje podczas nauki np. pisania, czy rysowania, jak i rozrywki dostarczanej poprzez gry komputerowe.
Uczestnicy pracowni komputerowej wykonują zadania praktyczne wynikające z potrzeb Warsztatu.