Celem tej pracowni jest terapia poprzez sztukę. Stosujemy i doskonalimy różne techniki plastyczne, takie jak: malarstwo olejowe, pastele, grafikę, collage, techniki mieszane. Poprzez udział w wystawach plastycznych uczestnicy mobilizowani są do intensywnej pracy, a także do poszerzania warsztatu twórczego. Realizowane zadania umożliwiają rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, stymulują rozwój psychoruchowy, sprawność manualną i doskonalenie zmysłów.