Głównym celem pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego jest rozwijanie u podopiecznych zaradności i samodzielności życiowej. Zajęcia kulinarne wywierają pozytywny wpływ na samopoczucie uczestników, wzmacniają ich poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości
W pracowni kulinarnej uczestnicy ponadto:
 poznają zasady higieny osobistej,
 uczą się dbania o czystość i porządek w pracowni i stołówce,
 przygotowują menu,
 nabywają umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych,
 poznają zasady racjonalnego odżywiania się,
 uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt, imprez okolicznościowych,
 uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku,